ONE PIECE CARD GAME

SEARCH MENU
SEARCH
CLOSE
GLOBAL
SOCIAL MEDIA
Official YouTube Channel

EVENTS

ONE PIECE CARD GAME Meet-up event

ONE PIECE CARD GAME Meet-up event

จัดการแข่งขันทุกเดือน!

เราจะจัด"ซุปเปอร์"งานแข่งแคชชวล ซึ่งไม่สนใจผลแพ้ชนะ เพื่อการพบปะระหว่างผู้เล่น แข่งขันกันแบบสบายๆ

 • *โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง SNS ของแต่ละร้านค้า (โดยทั่วไปคือเพจ Facebook)

รางวัลเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

ระยะเวลา

November 8, 2022 - December 7, 2022

P-024 I'm Gonna Be King of the Pirates!!
 • Card

รางวัลพิเศษโซนเอเชียสำหรับเดือนพฤศจิกายน

ระยะเวลา

November 8, 2022 - December 7, 2022

P-006 Monkey.D.Luffy
 • Card

รางวัลสำหรับเดือนธันวาคม

ระยะเวลา

December 8, 2022 - January 7, 2023

P-026 Morgan
 • Card

รางวัลพิเศษสำหรับเอเชียสำหรับเดือนธันวาคม

ระยะเวลา

December 8, 2022 - January 7, 2023

P-025 Smoker
 • Card
Rules ・ Notes
 • *กรุณาตรวจสอบกับร้านค้าที่จัดการแข่งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดแข่งอย่างเป็นทางการหรือไม่
 • *กรุณาปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย(สวมหน้ากาก, ล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน,การฆ่าเชื้อ และอื่นๆ) เมื่อเข้าสู่งานแข่ง
 • *กรุณาวัดอุณหภูมิร่างกายที่บ้านก่อนเข้าร่วมงานแข่ง เราจะขอให้ท่านถอนตัวจากงานหากมีอาการไอ, อาการไข้หวัด, หรือมีอุณหภูมิเกิน 37.5 C

กฏเกณฑ์สำหรับงานแข่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ออฟฟิเชียล
กรุณาอ่านกฏอย่างเป็นทางการก่อนเข้าร่วม

ผู้เริ่มเล่นโปรดดูที่นี่

 • *หากมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับกฏการเล่นหรือสิ่งใดที่ทำได้ระหว่างการแข่ง กรุณายกมือทันทีและถามเรื่องกฏการเล่นกับสตาฟของร้านค้า กรุณาเคารพการตัดสินของสตาฟด้วย
 • *ไม่อนุญาตให้ใช้การ์ดที่ไม่ตรงข้อกำหนดหรือการ์ดปลอมในการแข่ง
 • *รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมจะถูกแจกแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวและการแข่งไม่ได้ถูกจัดขึ้น
กลับสู่หน้าอีเวนต์