ONE PIECE CARD GAME

SEARCH MENU
SEARCH
CLOSE
GLOBAL
SOCIAL MEDIA
Official YouTube Channel

PRODUCTS

  • OFFICIAL STORAGE BOX PREMIUM EDITION

  • OFFICIAL STORAGE BOX PREMIUM EDITION

GOODSOFFICIAL STORAGE BOX PREMIUM EDITION

กล่องสโตเรจลาย Ace และ Luffy มาแล้ว!
ด้านนอกกล่องจะมีรูปลักษณ์และสัมผัสเหมือนกับหิน!
  • *สินค้านี้จะวางจำหน่ายในร้านค้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ชื่อสินค้า

  • ・OFFICIAL STORAGE BOX Monkey.D.Luffy
  • ・OFFICIAL STORAGE BOX Portgas.D.Ace

วันวางจำหน่าย

February 24, 2024

รายละเอียด

ทั้งหมด 2 แบบ : ด้านในมีกล่องกระดาษ 1 กล่อง

*จำนวนชิ้นด้านในเท่ากันทุกแบบ

  • *รายละเอียดสินค้าอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
  • *ภาพประกอบอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย
กลับสู่หน้าสินค้า