ONE PIECE CARD GAME

SEARCH MENU
SEARCH
CLOSE
GLOBAL
SOCIAL MEDIA
Official YouTube Channel

RULES

กฎการเล่นสำหรับการใช้งานการ์ดเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, และภาษาเกาหลี

March 22, 2024

เกี่ยวกับการ์ดในแต่ละภาษา

ONE PIECE CARD GAME มีการ์ด 4 ภาษา คือ <ภาษาญี่ปุ่น><ภาษาอังกฤษ><ภาษาจีนตัวย่อ> และ <ภาษาเกาหลี> การ์ดแต่ละเวอร์ชันจะสามารถถูกใช้ได้ในพื้นที่ตามรายการด้านล่างนี้

 • card
 • card
 • card
 • card
ประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้เวอร์ชัน <ภาษาญี่ปุ่น>
 • ・ญี่ปุ่น
 • ・ฮ่องกง
 • ・ไต้หวัน
 • ・สิงคโปร์
 • ・มาเลเซีย
 • ・อินโดนีเซีย
 • ・ฟิลิปปินส์
 • ・ไทย
ประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้เวอร์ชัน <ภาษาอังกฤษ>
 • ・อเมริกาเหนือ
 • ・ละตินอเมริกา
 • ・ยุโรป
 • ・โอเชเนีย
ประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้เวอร์ชัน <ภาษาจีนตัวย่อ>
 • ・จีนแผ่นดินใหญ่
ประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถใช้เวอร์ชัน <ภาษาเกาหลี>
 • ・เกาหลี
กลับสู่กฎการเล่น