ONE PIECE CARD GAME

SEARCH MENU
SEARCH
CLOSE
GLOBAL
SOCIAL MEDIA
Official YouTube Channel

TOPICS

แคมเปญการซื้อ Booster Packs

แคมเปญการซื้อ Booster Packs

September 1, 2023PROMOTIONS

ซื้อ Booster Packs ของ ONE PIECE CARD GAME ที่ร้านค้าและรับ Promotion Cards กันไปเลย!

ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อคุณซื้อสินค้า ONE PIECE CARD GAME ที่ร้านค้าตามรายชื่อด้านล่างนี้ โดยการซื้อ Booster Packs ทุกจำนวน 2 ซอง คุณจะสามารถเลือกการ์ด PR ได้จำนวน 1 ใบจากทั้งหมด 4 แบบ

  • *โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าใกล้บ้านท่าน

รายละเอีย

ระยะเวลา

1 พฤศจิกายน 2023 – จนกว่า PR จะหมด

รายชื่อร้านค้า

ตัวอย่างการ์ด

การ์ด Promotion ภาพวาดใหม่
*จากทั้งหมด 4 แบบ การ์ด Promotion ภาพวาดใหม่
กลับสู่หน้า TOPICS