ONE PIECE CARD GAME

SEARCH MENU
SEARCH
CLOSE
GLOBAL
SOCIAL MEDIA
Official YouTube Channel

EVENTS

Standard Battle

Standard Battle

มีทั้งรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้ชนะ!
มาร่วมสนุกกับ ONE PIECE CARD GAME ตามร้านการ์ดได้เลย!
Notes
 • ・กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการแข่งขัน
 • ・กรุณาล้างมือให้สะอาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 • ・กรุณาหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างผู้ร่วมงานท่านอื่น
 • ・กรุณาอย่าเข้าร่วมงาน หากท่านมีอาการไอ, อาการไข้หวัดอื่นๆ หรือมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 C
 • ・กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในวันจัดงาน

โดยสรุป

Standard Battle คือการแข่งขันเต็มรูปแบบที่จัดขึ้นในร้านการ์ด
ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งทุกคนจะได้รับของรางวัล และมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเป็นการ์ดพิเศษมอบให้ด้วย

มีโอกาสอีกครั้งที่จะได้รับรางวัล Winner

 • *โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง SNS ของแต่ละร้านค้า (โดยทั่วไปคือเพจ Facebook)

รางวัลชนะเลิศสำหรับเดือน เมษายน/พฤษภาคม

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการ์ดพิเศษเพิ่มเติม!

ระยะเวลา

April: April 8, 2024 - May 7, 2024

May: May 1, 2024 - May 31, 2024

P-017 Trafalgar Law (Parallel)
 • Card

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับเดือน เมษายน/พฤษภาคม

ระยะเวลา

April: April 8, 2024 - May 7, 2024

May: May 1, 2024 - May 31, 2024

Standard Battle Pack Vol.71 ซองมีการ์ด 1 ใบ (จากทั้งหมด 4 แบบ)

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการ์ด 1 ซอง แบบสุ่ม

Standard Battle Pack Vol.7

รายการการ์ด
 • Card
 • Card
 • Card
 • Card
Rules ・ Notes
 • *กรุณาตรวจสอบกับร้านค้าที่จัดการแข่งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดแข่งอย่างเป็นทางการหรือไม่
 • *กรุณาปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย(สวมหน้ากาก, ล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน,การฆ่าเชื้อ และอื่นๆ) เมื่อเข้าสู่งานแข่ง
 • *กรุณาวัดอุณหภูมิร่างกายที่บ้านก่อนเข้าร่วมงานแข่ง เราจะขอให้ท่านถอนตัวจากงานหากมีอาการไอ, อาการไข้หวัด, หรือมีอุณหภูมิเกิน 37.5 C

กฏเกณฑ์สำหรับงานแข่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ออฟฟิเชียล
กรุณาอ่านกฏอย่างเป็นทางการก่อนเข้าร่วม

ผู้เริ่มเล่นโปรดดูที่นี่

 • *หากมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับกฏการเล่นหรือสิ่งใดที่ทำได้ระหว่างการแข่ง กรุณายกมือทันทีและถามเรื่องกฏการเล่นกับสตาฟของร้านค้า กรุณาเคารพการตัดสินของสตาฟด้วย
 • *ไม่อนุญาตให้ใช้การ์ดที่ไม่ตรงข้อกำหนดหรือการ์ดปลอมในการแข่ง
 • *รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมจะถูกแจกแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวและการแข่งไม่ได้ถูกจัดขึ้น
กลับสู่หน้าอีเวนต์